Takaisin ylös

Seurallemme rahoitusta toiminnan kehittämiseen

08.12.2016

Joutsenten reitti ry on puoltanut Leader-rahoitusta seurallemme hankkeeseen Sykettä seuraan – futista kaikille. Hankkeen kokonaisbudjetti on 49.600 euroa ja se kohdistuu ajalle 2.1.2017 – 31.9.2018. Hankkeen toteutukseen liittyvästä omarahoitusosuudesta päättää vielä seuran vuosikokous. Suora kassavaikutus hankkeella olisi 15.050 euroa ja se kohdistuisi vuosille 2017 ja 2018.

Mikäli vuosikokous hankkeen hyväksyy, vuoden 2017 kevät ja kesä hanketta viedään eteenpäin talkoovoimin ja 1.8.2017 alkaen hanketta vetää osa-aikainen toiminnan kehittäjä. Toiminnan kehittäjän rekrytointi pyritään käynnistämään heti tammikuussa 2017. Toiminnan kehittäjältä odotetaan suunnitelmallisuutta, kokemusta porukan innostamisesta, ymmärrystä jalkapallovalmennuksesta sekä taitoa ja näyttöä asioiden dokumentoinnista. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda pysyviä henkilöriippumattomia toimintamalleja sekä futisliigan että ikäkausitoiminnan puolelle. Toimintamallien jalkautus on myös valittavan henkilön vastuulla.

 

Hankkeen yleiskuvaus:

Jalkapalloseuramme FC Vapsin taustalla oleva vapaaehtoisten joukko koostuu tällä hetkellä alle 100 henkilöstä. Vapaaehtoisten vähyys suhteessa suureen harrastajamäärään tuo haastetta laadukkaan toiminnan järjestämiseen. Haluamme kehittää seuramme toimintaa suuntaan, jossa löydämme pysyviä ja yksittäisistä henkilöistä riippumattomia toimintamalleja helpottamaan jatkuvaa valmentajaresurssin ja muiden toimijoiden vajausta.

Toimintamallien ja suunnitelmallisuuden lisäksi tämä vaatii organisaation kehittämistä ja vastuujaon selventämistä siten, että vapaaehtoisemme tekevät mahdollisimman oikeita asioita. Haluamme haastaa talkoisiin kaikkia vanhempia, luonnollisesti kunkin henkilökohtaisten mahdollisuuksien puitteissa.

Kehitämme FC Vapsin toimintaa sekä jalkapallon kasvattajaseurana että harrastetoiminnan järjestäjänä. Kilpatoiminta keskitetään Hopun urheilupuiston alueelle. Harrastetoiminnan pyrimme tarjoamaan mahdollisimman lähellä lasta, joka melko laajalla Sastamalan alueella tarkoittaa kortteli/kylätoiminnan kehittämistä seitsemässä eri paikassa.

Tämän kaiken haluamme rakentaa siten, että harrastamisen kustannukset pysyisivät kurissa. Tavoitteemme on, ettei yhdelläkään lapsella harrastaminen jäisi varallisuudesta kiinni.

 

Hankkeen avulla rahoittamme ennen kaikkea tätä kehitysresurssia ja helpotamme siten myös käytäntöjen jalkauttamista.

Takaisin